Abrene

No ''Neciklopēdija''
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Abrene

Latvijas un Krievijas strīdu objekts. Saukta arī par Pietālavu. Vēsturiski no Pietālavas ir cēlies dižkungs un labietis Pietālivaldis.

Robežu jautājums

Turpinoties diskusijai par Latvijas austrumu robežām, daudzi latvieši domā, ka savulaik Krievija nodzēra Abreni par labu Latvijai. Apmēram tikpat daudzi latvieši domā, ka savulaik Latvija nodzēra Abreni par labu Krievijai. Daži Krievijas un Latvijas iedzīvotāji domā, ka paši to nodzēruši, citi - ka vēl turpina to nodzert. Pastāv ekspertu viedoklis, ka Abrenes aprinķis ir apmainīts pret šprotēm. Īpaši asus strīdus par robežām padara Abrenē atrastās neizmērojamās dabas bagātības.

Abrenes dabas bagātības

Abrenē atrodas pasules mēroga derīgo izrakteņu ieguves vietas. Ir atrastas naftas, zelta un šņabja (samogona) atradnes un viena dzelzceļa stacija. Tāpat lauksaimniecības zemēs Abrenē plaši tiek audzēti latvāņi un kārkli.